Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zaměstnavatel mi dluží výplatu, co mám dělat?

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda. Pokud Vám zaměstnavatel přestane platit, dopouští se tím porušení nejenom pracovní smlouvy, ale i zákona.  Za splnění zákonných předpokladů jste pak oprávněn pracovní poměr zrušit a samozřejmě se rovněž domáhat uhrazení dlužné mzdy. Jak tedy postupovat?

Okamžité zrušení pracovního poměru

Pracovní poměr můžete okamžitě zrušit, jestliže Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu (případně plat), náhradu mzdy (platu) nebo jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zde je nutné věnovat pozornost tomu, co je myšleno obdobím splatnosti a odkdy je tak počítáno uvedených 15 dnů – jinými slovy, kdy jste tedy oprávněn pracovní poměr okamžitě zrušit.

Termín výplaty x období splatnosti

V této souvislosti musí být rozlišován termín výplaty a období splatnosti. Zatímco termín výplaty je uvedený v pracovní smlouvě jako den, kdy Vám má zaměstnavatel mzdu vyplatit, období splatnosti končí až s měsícem následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Výše uvedených 15 dnů tak není možné počítat od termínu výplaty uvedeného ve smlouvě, ale až od konce příslušného měsíce.

V konkrétním případě by tak situace mohla být následující:

  • zaměstnanec u zaměstnavatele odpracoval září;
  • za tento měsíc mu nebyla vyplacena mzda, kterou očekával v termínu výplaty dle pracovní smlouvy již do 10. října – tento termín (výplaty) ovšem není pro okamžité zrušení pracovního poměru podstatný;
  • období splatnosti zářijové mzdy totiž nekončí 10. října, ale až uplynutím tohoto měsíce, tedy 31. října;
  • až následně je počítáno 15 dnů, po jejichž uplynutí může zaměstnanec, pokud mu mzda ani do té doby nebyla vyplacena, okamžitě zrušit pracovní poměr;
  • nejdříve tak zaměstnanec může učinit 16. listopadu.

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné a musí splňovat zákonem stanovené náležitosti tak, aby nemohla být rozporována jeho platnost. Samozřejmostí je jeho doručení zaměstnavateli.

Aby nedošlo v případě okamžitého zrušení pracovního poměru z uvedeného důvodu k Vašemu znevýhodnění v důsledku toho, že neběží výpovědní doba, náleží Vám od zaměstnavatele náhrada mzdy (platu) za dva měsíce (tedy za období odpovídající standardní výpovědní době).

Jak se domoci dlužné výplaty

Ať už Vám zaměstnavatel dluží jednu nebo několik výplat, vždy doporučujeme zaměstnavatele k jejich zaplacení písemně vyzvat. Pokud Vám ani na tuto výzvu zaměstnavatel dlužnou mzdu (plat) neuhradí, můžete se s žalobou obrátit na soud. Odlišná situace může nastat v případě, že je Váš zaměstnavatel v platební neschopnosti. I v tehdy ovšem existuje řešení.

Shrnutí

Pokud Vám zaměstnavatel neplatí, máte zákonem garantovaná práva a možnosti, jak se tomuto postupu bránit. Důležité je naplnění zákonných předpokladů a v případě okamžitého zrušení pracovního poměru i splnění formálních náležitostí tak, aby toto zrušení nebylo považováno za neplatné.

Jednání se zaměstnavatelem, který Vám dluží mzdu, může být náročné, a proto řada zaměstnanců volí odbornou právní pomoc.

 

S okamžitým zrušením pracovního poměru a vymáháním dlužné mzdy máme řadu zkušeností. Obraťte se na nás a pomůžeme i Vám.