O nás

Mgr. Martin Krabec

advokát

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2013)

Praxe

Martin zahájil svou praxi již v době studií a v oblasti advokacie tak má již téměř desetileté zkušenosti. Podstatnou část své praxe absolvoval v advokátních kancelářích Heřmánek & Černý a následně Urbášek & Partners. Spolupracoval rovněž s advokátní kanceláří AK CIKR.
Během své praxe načerpal Martin řadu zkušeností ze všech oblastí práva, včetně komplexního poradenství pro významné společnosti z oblasti IT či společnosti provozující medicínská zařízení. Následně svůj záběr rozšířil zejména do oblasti práva trestního, práva nemovitostí a soudních řízení. Martin poskytuje právní služby také v anglickém jazyce.

Mgr. Adéla Krabcová

Advokátka

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2013)

Praxe

Adéla se ve své profesní kariéře věnuje zejména právu trestnímu, cizineckému a občanskému, kde se zaměřuje především na nemovitosti, spornou agendu a rodinné právo. V advokacii působí již od roku 2011, přičemž během této doby měla možnost získat řadu zkušeností napříč jednotlivými oblastmi práva. Nedílnou součástí její praxe je rovněž zastupování klientů v řízení před soudy a správními orgány. Adéla poskytuje právní služby také v anglickém jazyce.

AK KRABEC je seskupením dvou advokátů, kteří vykonávají advokátní praxi jako samostatní advokáti podle § 13 zákona o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.), a mají spolu uzavřenou smlouvu o trvalé substituční spolupráci mezi advokáty podle článku 12 odst. 4 Usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ČAK o pravidlech profesionální etiky a pravidlech soutěže.