Ceník

První schůzka

První schůzka s klientem probíhá vždy po předchozí dohodě (zpravidla telefonicky či e-mailem) a její délka obvykle nepřesáhne jednu hodinu. Během schůzky se podrobně seznámíme s případem a na základě toho společně stanovíme postup, který pro Vás bude ve všech směrech nejvhodnější. Zároveň Vás seznámíme s odhadem ceny za případné další služby.

Další postup

Další postup závisí na výsledku první schůzky. Možnosti jsou v zásadě tři:

a) Dohodneme se na poskytnutí jednorázové služby. Pokud je Vaším požadavkem např. jednorázová příprava smlouvy, založení společnosti atp. zpravidla se dohodneme na termínu vypracování a předem určené odměně (ta vychází zejména z odhadu časové náročnosti a případně rovněž z Vašich požadavků na nadstandardní rychlost zpracování).

b) Dohodneme se na dlouhodobější spolupráci v dané věci. Typickým příkladem je například vymáhání Vaší pohledávky. V takových případech je takřka vyloučeno odhadnout časovou náročnost potřebných služeb (někdy stačí zaslat výzvu dlužníkovi, jindy k vymožení pohledávky vede dlouhodobý spor završený spoluprací s exekutorem).

V takových případech Vás vždy informujeme o předpokládané finanční náročnosti nejbližších kroků (např. zaslání předžalobní výzvy dlužníkovi, případně následného vypracování žaloby, v případě Vašeho  zájmu lze rovněž odhadnout předpokládanou finanční náročnost celého sporu (ta se však v praxi může v závislosti na mnoha faktorech podstatně lišit).

Vždy však budete mít úplný přehled o všech poskytovaných službách a v případě Vašeho zájmu i o předpokládané finanční náročnosti nejbližších kroků. Nemusíte se tak bát, že po skončení kauzy obdržíte neočekávanou fakturu s nepěknou částkou.

c) První schůzkou naše spolupráce na dané kauze skončí. I to se v praxi stává. Někdy již během první schůzky zjistíme, že další postup by nebyl účelný (právo nemusí být na Vaší straně, vyhámání dlužné částky může být neúměrně časově či finančně náročné atp.). V takovém případě se poskytnuté služby omezí na jedinou schůzku a Váš náklad na právní služby v dané věci tak nepřesáhne částku 990,- Kč.