Trestní právo

V oblasti trestního práva se zabýváme jak obhajobou klientů v trestním řízení, tak zastupováním poškozených. 

Potřebujete poradit?

Domluvte si s námi úvodní schůzku

Cena za úvodní schůzku v rozsahu do jedné hodiny činí 990,- Kč.

Co nabízíme:

  • Právní pomoc při podání vysvětlení
  • Obhajoba v přípravném řízení, řízení před soudy prvního i druhého stupně
  • Sepis odvolání, dovolání, ústavních stížností, návrhů na povolení obnovy řízení
  • Zastupování poškozených, uplatňování nároků poškozených
  • Příprava žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu
  • Sepis stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnost proti usnesení o vzetí do vazby / ponechání ve vazbě
  • Odpor proti trestnímu příkazu
  • Pomoc s přípravou trestního oznámení
  • Příprava žádosti o zahlazení odsouzení
  • Příprava žádosti o výmaz trestu z Rejstříku trestů
Close Menu

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.