Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme právní služby v souvislosti s rozvodem manželství, péčí o nezletilé děti a vypořádání společného jmění manželů. Jsme připraveni Vás zastoupit v příslušných soudních řízeních. Rovněž Vám poradíme ohledně výživného nebo modifikace společného jmění manželů. V neposlední řadě poskytujeme právní služby týkající se určení nebo popření otcovství.

Potřebujete poradit?

Domluvte si s námi úvodní schůzku

Cena za úvodní schůzku v rozsahu do jedné hodiny činí 990,- Kč.

Co nabízíme: