Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme právní služby v souvislosti s rozvodem manželství, péčí o nezletilé děti a vypořádání společného jmění manželů. Jsme připraveni Vás zastoupit v příslušných soudních řízeních. Rovněž Vám poradíme ohledně výživného nebo modifikace společného jmění manželů. V neposlední řadě poskytujeme právní služby týkající se určení nebo popření otcovství.

Potřebujete poradit?

Domluvte si s námi úvodní schůzku

Cena za úvodní schůzku v rozsahu do jedné hodiny činí 990,- Kč.

Co nabízíme:

  • Sepis dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí
  • Příprava návrhu na svěření nezletilých dětí do péče
  • Sepis návrhu na stanovení výživného
  • Příprava žádosti o rozvod manželství
  • Vypořádání společného jmění manželů, majetkové vyrovnání po rozvodu, změna režimu společného jmění manželů
  • Určení, popření otcovství
  • Zastupování v příslušných řízeních před soudem
Close Menu

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.